Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà

[ad_1]

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà

Tiếng Anh:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà

Trung tam Giao duc thuong xuyen Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4201037409
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 134A – Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 49
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà

Mã số thuế của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà?

✓ Trả lời: 4201037409

Số điện thoại liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà?

✓ Trả lời: 134A – Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hoà?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]