Trung tâm Công nghệ thông tin

[ad_1]

Trung tâm Công nghệ thông tin

Trung tam Cong nghe thong tin
Mã Số Thuế: 4200858191
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 14 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-04-2008
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Phan Nhã Trân
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm Công nghệ thông tin

Mã số thuế của Trung tâm Công nghệ thông tin?

✓ Trả lời: 4200858191

Số điện thoại liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm Công nghệ thông tin chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm Công nghệ thông tin?

✓ Trả lời: 14 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trung tâm Công nghệ thông tin là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Phan Nhã Trân

Ngành nghề chính của Trung tâm Công nghệ thông tin?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]