Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh

[ad_1]

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh

Tiếng Anh:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh

Trung tam boi duong chinh tri Khanh Vinh
Mã Số Thuế: 4201049549
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 57 Lê Hồng Phong – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tuyết
Ngành nghề chính: Giáo dục và đào tạo

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh

Mã số thuế của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: 4201049549

Số điện thoại liên hệ Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: 57 Lê Hồng Phong – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồng Tuyết

Ngành nghề chính của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Giáo dục và đào tạo

[ad_2]