Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

[ad_1]

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Tiếng Anh:

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Trung Tam Boi Duong Chinh Tri
Mã Số Thuế: 4200866957
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị Trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị?

✓ Trả lời: 4200866957

Số điện thoại liên hệ Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị?

✓ Trả lời: Thị Trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị?

✓ Trả lời: Giáo dục nghề nghiệp

[ad_2]