Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh

[ad_1]

Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh

Tiếng Anh:

Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh

Tram Khuyen Nong Khuyen Lam Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4200860232
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cây số 3 – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh

Mã số thuế của Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4200860232

Số điện thoại liên hệ Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh?

✓ Trả lời: Cây số 3 – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Cam Ranh?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]