Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

[ad_1]

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Toa an Nhan dan tinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4200750712
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-08-1975
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Sáng
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

Những câu hỏi liên quan tới Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4200750712

Số điện thoại liên hệ Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 02 Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Sáng

Ngành nghề chính của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

[ad_2]