Tổ Cân đo Công Tơ

[ad_1]

Tổ Cân đo Công Tơ

To Can do Cong To
Mã Số Thuế: 4200601069-008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 Lý Thánh Tôn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-08-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Tổ Cân đo Công Tơ

Mã số thuế của Tổ Cân đo Công Tơ?

✓ Trả lời: 4200601069-008

Số điện thoại liên hệ Tổ Cân đo Công Tơ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ Cân đo Công Tơ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ Cân đo Công Tơ?

✓ Trả lời: 11 Lý Thánh Tôn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Tổ Cân đo Công Tơ là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Tổ Cân đo Công Tơ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]