Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh

[ad_1]

Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh

Tiếng Anh:

Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh

Phong Tu Phap TP.Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4200874027
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu liên cơ hành chính số 2 – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh

Mã số thuế của Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4200874027

Số điện thoại liên hệ Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh?

✓ Trả lời: Khu liên cơ hành chính số 2 – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Phòng Tư Pháp TP.Cam Ranh?

✓ Trả lời: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]