Phòng Thống kê Khánh Vĩnh

[ad_1]

Phòng Thống kê Khánh Vĩnh

Tiếng Anh:

Phòng Thống kê Khánh Vĩnh

Phong Thong ke Khanh Vinh
Mã Số Thuế: 4201057363
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Thống kê Khánh Vĩnh

Mã số thuế của Phòng Thống kê Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: 4201057363

Số điện thoại liên hệ Phòng Thống kê Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Thống kê Khánh Vĩnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Thống kê Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Thống kê Khánh Vĩnh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Phòng Thống kê Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]