Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh

[ad_1]

Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh

Phong Quan ly Do thi huyen Van Ninh
Mã Số Thuế: 4201005936
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 469 Hùng Vương – Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Huệ Nguyễn Thành Ngọc
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh

Mã số thuế của Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4201005936

Số điện thoại liên hệ Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 469 Hùng Vương – Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Bạch Huệ Nguyễn Thành Ngọc

Ngành nghề chính của Phòng Quản lý Đô thị huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]