Phòng Nội Vụ

[ad_1]

Phòng Nội Vụ

Tiếng Anh:

Phòng Nội Vụ

Phong Noi Vu
Mã Số Thuế: 4200873217
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 999-Trần Quý Cáp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Nội Vụ

Mã số thuế của Phòng Nội Vụ?

✓ Trả lời: 4200873217

Số điện thoại liên hệ Phòng Nội Vụ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Nội Vụ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Nội Vụ?

✓ Trả lời: 999-Trần Quý Cáp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Nội Vụ là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Phòng Nội Vụ?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]