Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh

[ad_1]

Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh

Phong Lao dong TB & XH Van Ninh
Mã Số Thuế: 4200870978
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 469 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 11
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nghiệm
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh

Mã số thuế của Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4200870978

Số điện thoại liên hệ Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 469 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Nghiệm

Ngành nghề chính của Phòng Lao động TB & XH Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]