Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

[ad_1]

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

Phong Kinh Te va Ha Tang
Mã Số Thuế: 4200696913
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trương Văn Châu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

Mã số thuế của Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng?

✓ Trả lời: 4200696913

Số điện thoại liên hệ Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng?

✓ Trả lời: Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Châu

Ngành nghề chính của Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]