Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

[ad_1]

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

Phong Kinh te huyen Van Ninh
Mã Số Thuế: 4201005887
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 469 Hùng Vương – Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hậu Đào Văn Lương
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

Mã số thuế của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4201005887

Số điện thoại liên hệ Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 469 Hùng Vương – Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Đình Hậu Đào Văn Lương

Ngành nghề chính của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]