Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà

[ad_1]

Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà

Tiếng Anh:

Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà

Nha Thieu Nhi Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4200868023
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 03-Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Cường Quốc
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà

Mã số thuế của Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà?

✓ Trả lời: 4200868023

Số điện thoại liên hệ Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà?

✓ Trả lời: 03-Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà là ai?

✓ Trả lời: Phạm Cường Quốc

Ngành nghề chính của Nhà Thiếu Nhi Ninh Hoà?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]