Nhà nghỉ dưỡng 378

[ad_1]

Nhà nghỉ dưỡng 378

Nha nghi duong 378
Mã Số Thuế: 4200663675
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 48 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-11-1978
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Sơn Võ Ngọc Sơn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Nhà nghỉ dưỡng 378

Mã số thuế của Nhà nghỉ dưỡng 378?

✓ Trả lời: 4200663675

Số điện thoại liên hệ Nhà nghỉ dưỡng 378?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nhà nghỉ dưỡng 378 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nhà nghỉ dưỡng 378?

✓ Trả lời: 48 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Nhà nghỉ dưỡng 378 là ai?

✓ Trả lời: Võ Ngọc Sơn Võ Ngọc Sơn

Ngành nghề chính của Nhà nghỉ dưỡng 378?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]