Nguyễn Quốc Hùng

[ad_1]

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyen Quoc Hung
Mã Số Thuế: 4200726283
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 44 Quốc lộ 1, Thôn Vĩnh Cát, Suối Hiệp – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Nguyễn Quốc Hùng

Mã số thuế của Nguyễn Quốc Hùng?

✓ Trả lời: 4200726283

Số điện thoại liên hệ Nguyễn Quốc Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nguyễn Quốc Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nguyễn Quốc Hùng?

✓ Trả lời: 44 Quốc lộ 1, Thôn Vĩnh Cát, Suối Hiệp – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Nguyễn Quốc Hùng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng

Ngành nghề chính của Nguyễn Quốc Hùng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]