Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)

[ad_1]

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)

Nguyen Hoang Anh Tuan(xd)
Mã Số Thuế: 0308590400
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phú Nông Bắc – Xã Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2015
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Những câu hỏi liên quan tới Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)

Mã số thuế của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)?

✓ Trả lời: 0308590400

Số điện thoại liên hệ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)?

✓ Trả lời: Phú Nông Bắc – Xã Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)

Ngành nghề chính của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(xd)?

✓ Trả lời: Xây dựng nhà các loại

[ad_2]