Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh

[ad_1]

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh

Mat tran To Quoc Viet Nam huyen Van Ninh
Mã Số Thuế: 4200871629
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 364 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của công đoàn

Những câu hỏi liên quan tới Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh

Mã số thuế của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4200871629

Số điện thoại liên hệ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 364 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Hoạt động của công đoàn

[ad_2]