Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang

[ad_1]

Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang

Kho Bac Nha nuoc thanh pho Nha Trang
Mã Số Thuế: 4200565854-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 14 Lê Thánh Tôn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hùng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang

Mã số thuế của Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang?

✓ Trả lời: 4200565854-001

Số điện thoại liên hệ Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang?

✓ Trả lời: 14 Lê Thánh Tôn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Hồ Văn Hùng

Ngành nghề chính của Kho Bạc Nhà nước thành phố Nha Trang?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]