Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa

[ad_1]

Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa

Kho Bac Nha nuoc Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4200565854-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 142 Trần Quý Cáp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa

Mã số thuế của Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 4200565854-002

Số điện thoại liên hệ Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 142 Trần Quý Cáp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Tuấn

Ngành nghề chính của Kho Bạc Nhà nước Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]