Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh

[ad_1]

Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh

Kho Bac Nha nuoc Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4200565854-006
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cam Lộc, Cam Ranh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bạch Thị Phước
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh

Mã số thuế của Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4200565854-006

Số điện thoại liên hệ Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh?

✓ Trả lời: Cam Lộc, Cam Ranh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời: Bạch Thị Phước

Ngành nghề chính của Kho Bạc Nhà nước Cam Ranh?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]