Huyện uỷ Khánh Vĩnh

[ad_1]

Huyện uỷ Khánh Vĩnh

Tiếng Anh:

Huyện uỷ Khánh Vĩnh

Huyen uy Khanh Vinh
Mã Số Thuế: 4201120985
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 59, Lê Hồng Phong – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Huyện uỷ Khánh Vĩnh

Mã số thuế của Huyện uỷ Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: 4201120985

Số điện thoại liên hệ Huyện uỷ Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Huyện uỷ Khánh Vĩnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Huyện uỷ Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Số 59, Lê Hồng Phong – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Huyện uỷ Khánh Vĩnh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Huyện uỷ Khánh Vĩnh?

✓ Trả lời: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]