HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0

[ad_1]

HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0

HTX SX nuoc da Phuoc Tan (nop tien thue dat0
Mã Số Thuế: 4200385001-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 22 Cao bá Quát, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Liên Lê Văn Liên
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0

Mã số thuế của HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0?

✓ Trả lời: 4200385001-001

Số điện thoại liên hệ HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0?

✓ Trả lời: 22 Cao bá Quát, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0 là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Liên Lê Văn Liên

Ngành nghề chính của HTX SX nước đá Phước Tân (nộp tiền thuê đất0?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]