HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long

[ad_1]

HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long

HTX Kinh Doanh Tong Hop Van Long
Mã Số Thuế: 4201396172
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Long Hòa, Xã Vạn Long – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-08-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-08-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Phan Hồng
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long

Mã số thuế của HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long?

✓ Trả lời: 4201396172

Số điện thoại liên hệ HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long?

✓ Trả lời: Thôn Long Hòa, Xã Vạn Long – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long là ai?

✓ Trả lời: Phan Hồng Phan Hồng

Ngành nghề chính của HTX Kinh Doanh Tổng Hợp Vạn Long?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]