HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương

[ad_1]

HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương

HTX Dich vu Du lich Van tai Tram Huong
Mã Số Thuế: 4200744860
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13B Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-11-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưng Vũ Văn Hưng
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương

Mã số thuế của HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương?

✓ Trả lời: 4200744860

Số điện thoại liên hệ HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương?

✓ Trả lời: 13B Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Hưng Vũ Văn Hưng

Ngành nghề chính của HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Trầm Hương?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]