Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh

[ad_1]

Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh

Tiếng Anh:

Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh

Hat Kiem Lam Dien Khanh
Mã Số Thuế: 4201009384
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phú Ân Nam – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh

Mã số thuế của Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh?

✓ Trả lời: 4201009384

Số điện thoại liên hệ Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh?

✓ Trả lời: Phú Ân Nam – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Hạt Kiểm Lâm Diên Khánh?

✓ Trả lời: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]