Đội Thuế Vĩnh Trường

[ad_1]

Đội Thuế Vĩnh Trường

Doi Thue Vinh Truong
Mã Số Thuế: 4201523536
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đội Thuế Vĩnh Trường – Phường Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đội Thuế Vĩnh Trường
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Đội Thuế Vĩnh Trường

Mã số thuế của Đội Thuế Vĩnh Trường?

✓ Trả lời: 4201523536

Số điện thoại liên hệ Đội Thuế Vĩnh Trường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đội Thuế Vĩnh Trường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đội Thuế Vĩnh Trường?

✓ Trả lời: Đội Thuế Vĩnh Trường – Phường Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Đội Thuế Vĩnh Trường là ai?

✓ Trả lời: Đội Thuế Vĩnh Trường

Ngành nghề chính của Đội Thuế Vĩnh Trường?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]