Đội thuế Cam Phước Đông

[ad_1]

Đội thuế Cam Phước Đông

Doi thue Cam Phuoc Dong
Mã Số Thuế: 4201519018
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cam Phước Đông – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Đội thuế Cam Phước Đông

Mã số thuế của Đội thuế Cam Phước Đông?

✓ Trả lời: 4201519018

Số điện thoại liên hệ Đội thuế Cam Phước Đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đội thuế Cam Phước Đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đội thuế Cam Phước Đông?

✓ Trả lời: Cam Phước Đông – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Đội thuế Cam Phước Đông là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Đội thuế Cam Phước Đông?

✓ Trả lời: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]