Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long

Doanh Nghiep Tu Nhan Van Tai-Thuong Mai Viet Long
Mã Số Thuế: 4201528982
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 4, thôn Phú Thạnh – Xã Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Mai Thị Lan Châu Mai Thị Lan Châu
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long?

✓ Trả lời: 4201528982

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long?

✓ Trả lời: Tổ 4, thôn Phú Thạnh – Xã Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long là ai?

✓ Trả lời: Mai Thị Lan Châu Mai Thị Lan Châu

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải-Thương Mại Việt Long?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách đường bộ khác

[ad_2]