Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long

Doanh Nghiep Tu Nhan Thuong Mai- Dich Vu Phuc Long
Mã Số Thuế: 4200556458
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 05 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Thái Long
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long?

✓ Trả lời: 4200556458

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long?

✓ Trả lời: 05 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long là ai?

✓ Trả lời: Trần Thái Long

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại- Dịch Vụ Phúc Long?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]