Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa

Doanh Nghiep Tu Nhan Thuong Mai & Dich Vu An Hoa
Mã Số Thuế: 4200666940
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51B Hồng Bàng – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-12-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Phước Hoàng Đình Phước
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa?

✓ Trả lời: 4200666940

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa?

✓ Trả lời: 51B Hồng Bàng – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Đình Phước Hoàng Đình Phước

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ An Hòa?

✓ Trả lời: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

[ad_2]