Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh

Doanh Nghiep Tu Nhan San Xuat Quang Minh
Mã Số Thuế: 4200753174
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Tân Khánh – Xã Ninh Sim – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-03-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh?

✓ Trả lời: 4200753174

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh?

✓ Trả lời: thôn Tân Khánh – Xã Ninh Sim – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh?

✓ Trả lời: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

[ad_2]