Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi

Doanh Nghiep Tu Nhan Phu Nhi
Mã Số Thuế: 4200860063
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 76 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-11-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Nhi
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi?

✓ Trả lời: 4200860063

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi?

✓ Trả lời: 76 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tố Nhi

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Nhi?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]