Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng

Doanh Nghiep Tu Nhan Phu An Hung
Mã Số Thuế: 4200682029
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km 9, đường 23/10 – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lưu Bá Đạo Lưu Bá Đạo
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng?

✓ Trả lời: 4200682029

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng?

✓ Trả lời: Km 9, đường 23/10 – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng là ai?

✓ Trả lời: Lưu Bá Đạo Lưu Bá Đạo

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An Hưng?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]