Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành

Doanh Nghiep Tu Nhan Phan Thanh
Mã Số Thuế: 4200852168
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 19KA, Khóm Phước Hải – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 13
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thành Phan Văn Thành
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành?

✓ Trả lời: 4200852168

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành?

✓ Trả lời: 19KA, Khóm Phước Hải – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Thành Phan Văn Thành

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thành?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]