Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước

Doanh Nghiep Tu Nhan Nguon Phuoc
Mã Số Thuế: 4200374338
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13/34 Sơn Hải – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-04-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước?

✓ Trả lời: 4200374338

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước?

✓ Trả lời: 13/34 Sơn Hải – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguồn Phước?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]