Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn

Tiếng Anh:

Vĩnh Tuấn

Doanh Nghiep Tu Nhan Khach San Vinh Tuan
Mã Số Thuế: 4200329127
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 6 I Quân Trấn – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-05-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Vĩnh Tuấn Vĩnh Tuấn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn?

✓ Trả lời: 4200329127

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn?

✓ Trả lời: 6 I Quân Trấn – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn là ai?

✓ Trả lời: Vĩnh Tuấn Vĩnh Tuấn

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Vĩnh Tuấn?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]