Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam

Tiếng Anh:

HANATEL

Doanh Nghiep Tu Nhan Khach San Hai Nam
Mã Số Thuế: 4200683858
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 17KA Phạm Văn Đồng – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-02-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam?

✓ Trả lời: 4200683858

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam?

✓ Trả lời: 17KA Phạm Văn Đồng – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hải Nam?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]