Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú

Doanh Nghiep Tu Nhan Hong Vinh Phu
Mã Số Thuế: 4200874757
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 98B/5 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Thị Vinh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú?

✓ Trả lời: 4200874757

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú?

✓ Trả lời: 98B/5 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Thị Vinh

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vinh Phú?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]