Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài

Doanh Nghiep Tu Nhan Bien Dai
Mã Số Thuế: 4200351997
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 53/6 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-10-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khoa Nguyễn Đình Khoa
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài?

✓ Trả lời: 4200351997

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài?

✓ Trả lời: 53/6 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Khoa Nguyễn Đình Khoa

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Dài?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]