DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát

[ad_1]

DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát

DNTN Van tai va Thuong mai Tan Truong Phat
Mã Số Thuế: 4200776968
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 04 đường 9A, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Bùi Hạnh Phúc Bùi Hạnh Phúc
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát

Mã số thuế của DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát?

✓ Trả lời: 4200776968

Số điện thoại liên hệ DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát?

✓ Trả lời: 04 đường 9A, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát là ai?

✓ Trả lời: Bùi Hạnh Phúc Bùi Hạnh Phúc

Ngành nghề chính của DNTN Vận tải và Thương mại Tân Trường Phát?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]