DNTN Tùng Thương

[ad_1]

DNTN Tùng Thương

DNTN Tung Thuong
Mã Số Thuế: 4200687796
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 39 Dã Tượng – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Tùng Thương

Mã số thuế của DNTN Tùng Thương?

✓ Trả lời: 4200687796

Số điện thoại liên hệ DNTN Tùng Thương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Tùng Thương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Tùng Thương?

✓ Trả lời: 39 Dã Tượng – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Tùng Thương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng

Ngành nghề chính của DNTN Tùng Thương?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]