DNTN Trúc Khuê

[ad_1]

DNTN Trúc Khuê

DNTN Truc Khue
Mã Số Thuế: 4200372468
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 83 Yersin, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hà
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Trúc Khuê

Mã số thuế của DNTN Trúc Khuê?

✓ Trả lời: 4200372468

Số điện thoại liên hệ DNTN Trúc Khuê?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Trúc Khuê chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Trúc Khuê?

✓ Trả lời: 83 Yersin, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Trúc Khuê là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Bích Hà

Ngành nghề chính của DNTN Trúc Khuê?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]