DNTN Tiến Lợi

[ad_1]

DNTN Tiến Lợi

DNTN Tien Loi
Mã Số Thuế: 4200682491
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đội 1, Diên Thọ – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 80
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Tiến Huỳnh Tấn Tiến
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Tiến Lợi

Mã số thuế của DNTN Tiến Lợi?

✓ Trả lời: 4200682491

Số điện thoại liên hệ DNTN Tiến Lợi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Tiến Lợi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Tiến Lợi?

✓ Trả lời: Đội 1, Diên Thọ – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Tiến Lợi là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Tấn Tiến Huỳnh Tấn Tiến

Ngành nghề chính của DNTN Tiến Lợi?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]