DNTN thương mại và du lịch Quang Huy

[ad_1]

DNTN thương mại và du lịch Quang Huy

DNTN thuong mai va du lich Quang Huy
Mã Số Thuế: 4200667743
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 53B Trịnh Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-12-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dậu Nguyễn Ngọc Dậu
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới DNTN thương mại và du lịch Quang Huy

Mã số thuế của DNTN thương mại và du lịch Quang Huy?

✓ Trả lời: 4200667743

Số điện thoại liên hệ DNTN thương mại và du lịch Quang Huy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN thương mại và du lịch Quang Huy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN thương mại và du lịch Quang Huy?

✓ Trả lời: 53B Trịnh Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN thương mại và du lịch Quang Huy là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Dậu Nguyễn Ngọc Dậu

Ngành nghề chính của DNTN thương mại và du lịch Quang Huy?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]