DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên

[ad_1]

DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên

DNTN Thuong mai va Dich vu Hoang Nguyen
Mã Số Thuế: 4200729527
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36/3 Ngô Đức Kế, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bằng Đỗ Thị Bằng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên

Mã số thuế của DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên?

✓ Trả lời: 4200729527

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên?

✓ Trả lời: 36/3 Ngô Đức Kế, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Bằng Đỗ Thị Bằng

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]