DNTN Thương mại Ngọc Liên

[ad_1]

DNTN Thương mại Ngọc Liên

DNTN Thuong mai Ngoc Lien
Mã Số Thuế: 4200723268
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 7/1 Cao Đài, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Bích Liên Lê Ngọc Bích Liên
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại Ngọc Liên

Mã số thuế của DNTN Thương mại Ngọc Liên?

✓ Trả lời: 4200723268

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại Ngọc Liên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại Ngọc Liên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại Ngọc Liên?

✓ Trả lời: 7/1 Cao Đài, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại Ngọc Liên là ai?

✓ Trả lời: Lê Ngọc Bích Liên Lê Ngọc Bích Liên

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại Ngọc Liên?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]