DNTN Thương mại Kim Loan

[ad_1]

DNTN Thương mại Kim Loan

DNTN Thuong mai Kim Loan
Mã Số Thuế: 4200860962
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 43/3 Lương Thế Vinh, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 1
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Loan Lê Thị Kim Loan
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại Kim Loan

Mã số thuế của DNTN Thương mại Kim Loan?

✓ Trả lời: 4200860962

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại Kim Loan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại Kim Loan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại Kim Loan?

✓ Trả lời: 43/3 Lương Thế Vinh, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại Kim Loan là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Kim Loan Lê Thị Kim Loan

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại Kim Loan?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]