DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ

[ad_1]

DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ

DNTN Thuong mai – Dich vu Phuong Do
Mã Số Thuế: 4200744885
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 28/10 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hoa
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ

Mã số thuế của DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ?

✓ Trả lời: 4200744885

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ?

✓ Trả lời: 28/10 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Hoa

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại – Dịch vụ Phượng Đỏ?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]